Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Cele przetwarzania Udział w projekcie ‘Superdziadkowie’, marketing bezpośredni oraz promocja usług własnych i działalności administratora danych (w tym profilowanie), obsługa reklamacji, archiwizacja i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzania Twoja zgoda/ uzasadniony interes administratora danych / przepisy prawa
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe dla administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty i osoby fizyczne upoważnione przez Ciebie.
Źródła danych i uzyskiwane dane Osoba fizyczna, której dane dotyczą.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Fundacja Medicover, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
- przez formularz: http://superdziadkowie.pl/kontakt/

2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Natalia Jagiełło Inspektor Danych Osobowych, Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
- przez e-mail: iod.fundacja@medicover.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

- móc zorganizować Twój udział w projekcie ‘Superdziadkowie’,
- obsłużyć reklamację złożoną przez Ciebie,
- przekazać Ci materiały promujące naszą działalność i usługi,

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

- Twoja zgoda,
- przepisy prawa,
- prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: marketing bezpośredni i promocja naszej działalności (w tym profilowanie), dochodzenie roszczeń, a także obrona przed roszczeniami.

4. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Wynik tej oceny będziemy dalej nazywać profilem.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, źródło danych, a także adres IP. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na naszych stronach www.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Dane, które przetwarzamy, na podstawie Twojej zgody, będą przetwarzane do czasu jej odwołania, na podstawie przepisów prawa, przez okres określony w przepisach, a w przypadku przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
- podmiotom przetwarzającym dane dla administratora danych,
- podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
- podmiotom, które do tego upoważniłeś.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo do wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod.fundacja@medicover.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było potrzebne do tego, abyś mógł wziąć udział w projekcie oraz konieczne do realizacji wymogów ustawowym.